Co nás (možná) čeká dál

Martin Petr

Tato oblast se nejvíce týká kopí. V prvopočátcích „bitvy“ byly po vzoru B5A povoleny pouze zbraně sečné. Po letech jsme se však (opět v návaznosti na B5A) odvážili kopí do hry pustit. Výsledkem bylo značné oživení bojů. Kopí však s sebou nese i vyšší nebezpečí úrazu. Toto riziko v zájmu prožitku ze hry již mnoho let podstupujeme. V průběhu let však registrujeme ve zpětných vazbách převahu stížností týkajících se bojů s kopími. Nabízí se tak otázka, zda to riziko za to stojí.

Za organizační tým jsou tendence spíše kopí ze hry do budoucna vyřadit v zájmu zajištění vyšší bezpečnosti všech účastníků. Zároveň však nechceme dělat zásadní zásahy do pravidel nárazově, a narušovat tak jejich dlouhodobou kontinuitu a tím i Vaše herní jistoty.

Rozhodli jsme se tedy pro cestu pozvolných úprav v delším časovém horizontu, kdy zároveň budeme věnovat zvýšenou pozornost právě herním problémům a sporům spojeným s kopími. V případě, že se tedy rozhodnete a kopí si pořídíte, prosíme mějte na paměti, že se Vás v budoucnu mohou týkat plánovaná omezení, případně, že kopí mohou být ze hry vyřazena úplně.

Podobné příspěvky

Dejte lajk našemu Instagramu...

...a nic Vám neuteče.