Eurocamp 2020

Eurocamp se koná jednou za čtyři roky a je to největší setkání Royal Rangers v Evropě.

Několik tisíc „royalistů“ táboří ve svých národních vesnicích. Kromě úžasných zážitků tady účastníci také získají nové zkušenosti, kontakty, přátelství…

Obrovský tábor je zpravidla rozdělen do menších vesnic, které organizují během něj společná setkání. V průběhu dne probíhá program na tzv. Marketplatz, kde je možné shlédnout různé přehlídky, vystoupení delegací, koncerty či se zapojit do hudebních a tanečních soutěží.

Několik desítek tvůrčích dílen – workshopů nabízí účastníkům možnost se zapojit do různorodých aktivit. Jednotlivé národy se mohu také přihlásit do vybraných turnajů.

Na základě rozhodnutí organizátorů Eurocampu je akce s definitivní platností zrušena.

Copy link