Eurocamp 2020

Eurocamp se koná jednou za čtyři roky a je to největší setkání Royal Rangers v Evropě.

Několik tisíc „royalistů“ táboří ve svých národních vesnicích. Kromě úžasných zážitků tady účastníci také získají nové zkušenosti, kontakty, přátelství…

Obrovský tábor je zpravidla rozdělen do menších vesnic, které organizují během něj společná setkání. V průběhu dne probíhá program na tzv. Marketplatz, kde je možné shlédnout různé přehlídky, vystoupení delegací, koncerty či se zapojit do hudebních a tanečních soutěží.

Několik desítek tvůrčích dílen – workshopů nabízí účastníkům možnost se zapojit do různorodých aktivit. Jednotlivé národy se mohu také přihlásit do vybraných turnajů.

Základní informace

  • kdy: 2. - 7. 8. 2020
  • kde: Švýcarsko
  • cena: max. 5000,- Kč
  • věk: od 12 let
  • přihláška: do 8. 12. 2019

Soubory ke stažení

Online přihláška

na rodiče, zákonné zástupce, plnoletého účastníka
na rodiče, zákonné zástupce, plnoletého účastníka
oznámení organizátorům | zdravotní omezení | atd.
rodič | zákonný zástupce | plnoletý účastník
„Souhlasím s podmínkami pro účast na akci. Souhlasím se zveřejněním pořízených foto a video záznamů a souhlasím s použitím případného přebytku finančních prostředků ve prospěch sdružení. Royal Rangers v ČR se zavazuje, že výše uvedené osobní údaje budou zpracovány a uloženy na bezpečném místě, budou využity pouze pro potřeby naší organizace a Ministerstva školství ČR v souvislosti s konáním akce v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Důvodem pro zpracování je oprávněný zájem.“