Pravidla

Vzhledem k tomu, že je akce určena účastníkům již od 8 let, vyžadujeme (mimo pravidel soubojů, jednotlivých her, apod. níže uvedených) dodržování základních pravidel pro chování na akci:

 • Organizátor má vždy pravdu.
 • Hry se smí zúčastnit pouze zaregistrovaní účastníci.
 • Všichni účastníci jsou povinni přečíst si pravidla, pochopit je a řídit se jimi.
 • Bojovat je nutno s ohledem na bezpečnost svou i všech ostatních.
 • K boji je možné používat jen organizátory schválené zbraně. Se zbraněmi neschválenými, dodatečně upravovanými či poškozenými je bojovat zakázané.
 • Na tábořišti, v lese a jeho blízkosti je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm, tedy platí i ZÁKAZ KOUŘENÍ!
 • V tábořišti je povoleno rozdělávat oheň jen po dohodě s organizátory na určených místech.
 • V lese je zakázáno stanovat, spát pod širákem, bivakovat apod. Není zde možné ani skladovat bagáž.
 • Je zakázáno poškozovat lesní porost.
 • Na akci je zakázána konzumace alkoholu, omamných látek a kouření cigaret.
 • Od 0:00 vždy až do budíčku v 8:00 platí noční klid – zákaz zpěvu, hudební produkce, řevu atd.

Hráči i osoby, které jedou jako nebojující účastníci (např. dobrovolníci, doprovod, děti) porušující pravidla chování a nerespektující pokyny organizátorů budou vyloučeni z akce bez nároku na vrácení registračního poplatku.

Důležité informace

Pravidla jednotlivých her

Ztráty a nálezy z larpu 2023

Na letošním ročníku jsme po úklidu tábořiště nalezli několik věcí. Najdou-li se jejich majitelé, zkusíme se domluvit na nějakém předání. ... Číst více

Novinky pro ročník 2023

V letošním ročníku nás čeká několik výrazných změn především v oblasti kostýmů a zbrojí. Dojde také k avizovanému zpřísnění ochrany hlavy při využití ... Číst více

Co nás (možná) čeká dál

Tato oblast se nejvíce týká kopí. V prvopočátcích „bitvy“ byly po vzoru B5A povoleny pouze zbraně sečné. Po letech jsme se ... Číst více

Co bude v roce 2022

Nově byl upraven počet letek pro střelivo, kdy u šípů byl snížen požadovaný počet letek na 2. Významnou změnou je také omezení ... Číst více

Dejte lajk našemu Instagramu...

...a nic Vám neuteče.