Zbraně

Každý hráč je ještě před bitvou povinen nechat si své zbraně zkontrolovat. V bitvě se pak mohou používat jen ty zbraně, které byly při kontrole schváleny. Organizátoři si vyhrazují právo zakázat, zabavit či rozebrat jakoukoli zbraň při podezření, že zbraň odporuje požadavkům akce, a to i za cenu jejího případného poškození. Zbraně zabavené při schvalování budou uskladněny pod jménem majitele a po skončení hry vydány proti kontrole nějakého dokladu.

Schválené zbraně budou viditelně označeny. Neschválená zbraň ve hře bude zabavena a spolu s majitelem ihned vypovězena ze hry i z tábořiště.

Všechny zbraně musí být vyrobeny s důrazem na bezpečnost a estetiku, nesmí mít ostré hrany, nesmí z nich vyčuhovat žádné šrouby a musí vypadat co k čemu. Králové mohou v bitvě nosit nestandardní zbraně v rámci rozumných mezí, které však také podléhají schválení.

Co bude v roce 2022

Nově byl upraven počet letek pro střelivo, kdy u šípů byl snížen požadovaný počet letek na 2. Významnou změnou je také omezení počtu výzbroje na bojovníka, které může přinést ke kontrole zbraní. Toto opatření je přijato pro urychlení kontroly zbraní v návaznosti na vysoký počet účastníků a velkou vytíženost hodnotících komisí v nejexponovanější časy.

Ze změn učiněných v minulých letech bychom chtěli připomenout omezení velikosti štítů pro menší bojovníky spolu s povinností nosit se štítem pokrývku hlavy. Tento rok prozatím nedojde ke zpřísnění nároků na typ pokrývky, avšak v dlouhodobém horizontu budeme směřovat k vyšším bezpečnostním standardům (batvat, kroužková kukla, funkční helma atp.), a proto prosíme, abyste s tímto počítali při Vašem dlouhodobém kostýmním plánování. Upozorňujeme, že kapuce nebo kápě nebude uznávána jako pokrývka hlavy pro tento účel.

Další změnou, která nás již nějaký ten rok provází, je omezení zásahových ploch pro šípy, šipky a bodné zbraně. Toto připomínáme s ohledem na skutečnost, že mnoho lidí tuto změnu stále nezaregistrovalo. Více informací naleznete v pravidlech.

Co nás (možná) čeká dál

Tato oblast se nejvíce týká kopí. V prvopočátcích „bitvy“ byly po vzoru B5A povoleny pouze zbraně sečné. Po letech jsme se však (opět v návaznosti na B5A) odvážili kopí do hry pustit. Výsledkem bylo značné oživení bojů. Kopí však s sebou nese i vyšší nebezpečí úrazu. Toto riziko v zájmu prožitku ze hry již mnoho let podstupujeme. V průběhu let však registrujeme ve zpětných vazbách převahu stížností týkajících se bojů s kopími. Nabízí se tak otázka, zda to riziko za to stojí.

Za organizační tým jsou tendence spíše kopí ze hry do budoucna vyřadit v zájmu zajištění vyšší bezpečnosti všech účastníků. Zároveň však nechceme dělat zásadní zásahy do pravidel nárazově, a narušovat tak jejich dlouhodobou kontinuitu a tím i Vaše herní jistoty.

Rozhodli jsme se tedy pro cestu pozvolných úprav v delším časovém horizontu, kdy zároveň budeme věnovat zvýšenou pozornost právě herním problémům a sporům spojeným s kopími. V případě, že se tedy rozhodnete a kopí si pořídíte, prosíme mějte na paměti, že se Vás v budoucnu mohou týkat plánovaná omezení, případně, že kopí mohou být ze hry vyřazena úplně.

Návody na výrobu zbraní

Uvedené návody na výrobu nejsou naším dílem. Jsou vytvořené pro jiné akce jinými autory a slouží pouze jako inspirace.
Při výrobě je nutné vzít v potaz naše pravidla viz. soubor výše.
Zdroje: b5a.cz/navody, cernobor.cz/navody, soumraky.cz/old/rules, hurecko.cz

Sledujte rrlarp na Instagramu