Naše historie

25. Přední hlídka Royal Rangers Žďársko zahájila oficiálně svou činnost 18. 8. 2001 v Bystřici n. P. Ještě před tímto datem jsme uspořádali s dětmi první akci táborového typu v srpnu 2000 na chatě v Milíkově v Beskydech na téma příběhu Mojžíše a vysvobození Židů z Egypta.

Zakládajícími členy hlídky v našem městě byl Pavel Svoboda, Martin Dvořáček a Daniel Šimek a zakladatelskou církví Křesťanské společenství Bystřice n. P.

Pravidelné schůzky se odehrávaly v Orlovně, poté v Sokolovně v Bystřici n. P. a od roku 2003 jsme se scházeli vedle Sokolovny (sportovní vyžití) i v nově zbudované klubovně na bývalém šlechtitelském statku v Bystřici n. P. (schůzky a klubové večery). Od roku 2007 jsme se začali scházet v prostorách bývalého kulturního domu Vysočan ve Žďáře nad Sázavou a od roku 2016 také v Sokolovně v Bystřici n. P.

Od roku 2004 jsme postupně začali budovat naši táborovou základnu v Křídlech. První tábor jsme zde udělali v roce 2008 a od tohoto roku zde pořádáme tábory pravidelně.

Každoročně se účastníme prezentace organizací pro děti a mládež Volný čas není nuda nebo Ostrov pohody ve Žďáře nad Sázavou a Nova Civitas v Novém Městě na Moravě. Naši zástupci se také několikrát úspěšně zúčastnili krajských i republikových turnajů v ringu a dalších akcí organizovaných RR.