Royal Rangers v ČR

Jsme

  • mezinárodní křesťanská organizace pro děti a mládež
  • zapsaným spolkem u MV se spisovou značkou L3377
  • člen České rady dětí a mládeže

Jsme nestátní neziskovou organizací pro děti a mládež školního věku pracující na základě křesťanských principů. Nabízíme rodičům, školám a co nejširšímu okruhu dětí pomoc při výchově ve všech čtyřech oblastech života – fyzické, duchovní, duševní a sociální.

Historie

Práce RR začala v roce 1961 v USA a později, nezávisle na ní, i ve Švýcarsku. Protože oba tyto směry používali stejný způsob práce, došlo k jejich sjednocení. Cílem bylo pomoci mladým lidem najít skutečné hodnoty, pomoci jim vybudovat zdravý a pevný charakter a chránit je před negativními jevy, zejména před násilím, alkoholismem a drogami. Vzápětí se Royal Rangers rozšířil téměř do celého světa. V České republice byla tato práce založena v roce 1992 a v dnešní době funguje více než 50 Předních hlídek. Protože jsme mezinárodní organizace, ponechali jsme si i v České republice původní anglický název, který ve volném překladu znamená “Královští jezdci”.

Náš cíl

Systematickou prací v dobrém kolektivu a pod vedením zkušených vedoucích chceme dětem nabídnout možnost prožít opravdové dobrodružství a najít skutečné životní hodnoty. Veškerou naši činnost zdůrazňuje i náš znak. Zaměřujeme se hlavně na

  • život v přírodě (základy táboření, poznávání přírody a její ochranu)
  • zdraví (základy bezpečnosti a poskytování první pomoci, zdravý život bez závislostí)
  • sociální oblast (základy společenského života, zejména úcta k člověku, autoritám, pomoc slabším a strádajícím, odpovědnost, samostatnost, přátelství, sebeovládání)
  • základní principy křesťanství shrnuté do zlatého zákona RR, která zní: “Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně.”

Eurocamp

Aby se vedoucí a děti setkali a inspirovali v další činnosti, pořádá se každé čtyři roky mezinárodní Eurocamp. Delegace ze všech evropských států vybudují obrovský tábor a podílejí se na společném programu. Vždy je to úžasná zkušenost a příležitost setkat se s mnoha zajímavými lidmi, načerpat inspiraci a prožít neskutečné věci. V roce 1995 se tábořilo v Dánsku, 1999 v Německu, 2003 ve Finsku, 2007 v Norsku, 2011 ve Francii a 2016 v Polsku.

Výroční zprávy