O Royal Rangers

 • Naše historie
 • Historie chronologicky
 • Royal Rangers v ČR
 • Význam znaku RR

25. Přední hlídka Royal Rangers Žďársko zahájila oficiálně svou činnost 18. 8. 2001 v Bystřici n. P. Ještě před tímto datem jsme uspořádali s dětmi první akci táborového typu v srpnu 2000 na chatě v Milíkově v Beskydech na téma příběhu Mojžíše a vysvobození Židů z Egypta.

Zakládajícími členy hlídky v našem městě byl Pavel Svoboda, Martin Dvořáček a Daniel Šimek a zakladatelskou církví Křesťanské společenství Bystřice n. P.

Pravidelné schůzky se odehrávaly v Orlovně, poté v Sokolovně v Bystřici n. P. a od roku 2003 jsme se scházeli vedle Sokolovny (sportovní vyžití) i v nově zbudované klubovně na bývalém šlechtitelském statku v Bystřici n. P. (schůzky a klubové večery). Od roku 2007 jsme se začali scházet v prostorách bývalého kulturního domu Vysočan ve Žďáře nad Sázavou a od roku 2016 také v Sokolovně v Bystřici n. P.

Od roku 2004 jsme postupně začali budovat naši táborovou základnu v Křídlech. První tábor jsme zde udělali v roce 2008 a od tohoto roku zde pořádáme tábory pravidelně.

Každoročně se účastníme prezentace organizací pro děti a mládež Volný čas není nuda nebo Ostrov pohody ve Žďáře nad Sázavou a Nova Civitas v Novém Městě na Moravě. Naši zástupci se také několikrát úspěšně zúčastnili krajských i republikových turnajů v ringu a dalších akcí organizovaných RR.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

4 zlaté hroty - fáze vývoje

 • fyzický
 • duševní
 • duchovní
 • sociální

4 červené hroty - hlavní doktríny církve

 • uzdravení
 • spasení
 • Duch Svatý
 • vytržení

8 modrých hrotů - zákoník RR

 • bdělý – je psychicky, fyzicky a duchovně
 • čistý – na těle, v mysli i v řeči
 • čestný – nelže, nepodvádí, nekrade
 • statečný – i přes nebezpečí, kritiku a hrozby
 • věrný – svému sboru, rodině, Přední hlídce a přátelům
 • zdvořilý – je zdvořilý, laskavý a ohleduplný
 • poslušný – poslouchá své rodiče, vedoucí a autority
 • duchovní – modlí se, čte Bibli a svědčí