O Royal Rangers

 • Naše historie
 • Royal Rangers v ČR
 • Význam znaku RR

25. Přední hlídka Royal Rangers Žďársko zahájila oficiálně svou činnost 18. 8. 2001 v Bystřici n. P. Ještě před tímto datem jsme uspořádali s dětmi první akci táborového typu v srpnu 2000 na chatě v Milíkově v Beskydech na téma příběhu Mojžíše a vysvobození Židů z Egypta.

Zakládajícími členy hlídky v našem městě byl Pavel Svoboda, Martin Dvořáček a Daniel Šimek a zakladatelskou církví Křesťanské společenství Bystřice n. P.

Pravidelné schůzky se odehrávaly v Orlovně, poté v Sokolovně v Bystřici n. P. a od roku 2003 jsme se scházeli vedle Sokolovny (sportovní vyžití) i v nově zbudované klubovně na bývalém šlechtitelském statku v Bystřici n. P. (schůzky a klubové večery). Od roku 2007 jsme se začali scházet v prostorách bývalého kulturního domu Vysočan ve Žďáře nad Sázavou a od roku 2016 také v Sokolovně v Bystřici n. P.

Od roku 2004 jsme postupně začali budovat naši táborovou základnu v Křídlech. První tábor jsme zde udělali v roce 2008 a od tohoto roku zde pořádáme tábory pravidelně.

Každoročně se účastníme prezentace organizací pro děti a mládež Volný čas není nuda nebo Ostrov pohody ve Žďáře nad Sázavou a Nova Civitas v Novém Městě na Moravě. Naši zástupci se také několikrát úspěšně zúčastnili krajských i republikových turnajů v ringu a dalších akcí organizovaných RR.

 • Jsme
 • Náš cíl
 • Historie
 • Eurocamp
 • Výroční zprávy
 • mezinárodní křesťanská organizace pro děti a mládež
 • zapsaným spolkem u MV se spisovou značkou L3377
 • člen České rady dětí a mládeže

Jsme nestátní neziskovou organizací pro děti a mládež školního věku pracující na základě křesťanských principů.

Nabízíme rodičům, školám a co nejširšímu okruhu dětí pomoc při výchově ve všech čtyřech oblastech života – fyzické, duchovní, duševní a sociální.

Systematickou prací v dobrém kolektivu a pod vedením zkušených vedoucích chceme dětem nabídnout možnost prožít opravdové dobrodružství a najít skutečné životní hodnoty. Veškerou naši činnost zdůrazňuje i náš znak.

Zaměřujeme se hlavně na

 • život v přírodě (základy táboření, poznávání přírody a její ochranu)
 • zdraví (základy bezpečnosti a poskytování první pomoci, zdravý život bez závislostí)
 • sociální oblast (základy společenského života, zejména úcta k člověku, autoritám, pomoc slabším a strádajícím, odpovědnost, samostatnost, přátelství, sebeovládání)
 • základní principy křesťanství shrnuté do zlatého zákona RR, která zní: “Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně.”

Práce RR začala v roce 1961 v USA a později, nezávisle na ní, i ve Švýcarsku. Protože oba tyto směry používali stejný způsob práce, došlo k jejich sjednocení.

Cílem bylo pomoci mladým lidem najít skutečné hodnoty, pomoci jim vybudovat zdravý a pevný charakter a chránit je před negativními jevy, zejména před násilím, alkoholismem a drogami.

Vzápětí se Royal Rangers rozšířil téměř do celého světa. V České republice byla tato práce založena v roce 1992 a v dnešní době funguje více než 50 Předních hlídek.

Protože jsme mezinárodní organizace, ponechali jsme si i v České republice původní anglický název, který ve volném překladu znamená “Královští jezdci”.

Aby se vedoucí a děti setkali a inspirovali v další činnosti, pořádá se každé čtyři roky mezinárodní Eurocamp. Delegace ze všech evropských států vybudují obrovský tábor a podílejí se na společném programu. Vždy je to úžasná zkušenost a příležitost setkat se s mnoha zajímavými lidmi, načerpat inspiraci a prožít neskutečné věci.

V roce 1995 se tábořilo v Dánsku, 1999 v Německu, 2003 ve Finsku, 2007 v Norsku, 2011 ve Francii a 2016 v Polsku.

Příští Eurocamp se bude konat v roce 2020 ve Švýcarsku.

4 zlaté hroty - fáze vývoje

 • fyzický
 • duševní
 • duchovní
 • sociální

4 červené hroty - hlavní doktríny církve

 • uzdravení
 • spasení
 • Duch Svatý
 • vytržení

8 modrých hrotů - zákoník RR

 • bdělý – je psychicky, fyzicky a duchovně
 • čistý – na těle, v mysli i v řeči
 • čestný – nelže, nepodvádí, nekrade
 • statečný – i přes nebezpečí, kritiku a hrozby
 • věrný – svému sboru, rodině, Přední hlídce a přátelům
 • zdvořilý – je zdvořilý, laskavý a ohleduplný
 • poslušný – poslouchá své rodiče, vedoucí a autority
 • duchovní – modlí se, čte Bibli a svědčí