Ostrov pohody 2020

I letošní rok jsme byli přizváni ke spolupráci na pořádání her a soutěží na Ostrově pohody. Vzhledem k epidemiologické situaci kvůli COVID-19 se akce omezila sobotní a nedělní online vysílání na YouTube. Nám připadl úkol připravit si trochu jiné aktivity než obvykle. Vzhledem k tomu, že touto dobou seděli všichni po většinu času zavření doma u počítače, rozhodli jsme se, že jim pomůžeme trochu protáhnout nohy a navštívit každý den jedno místo ve Žďáře nebo jeho nejtěsnějším okolí, splnit několik úkolů, připomenout si nejslavnější vánoční příběh a na konci…

V týdnu, který předcházel víkendovému vysílání Ostrova pohody, jsme od pondělí každý den zveřejnili jeden úkol, který se nacházel někde ve městě. Cílem bylo, aby se rodiče s dětmi vydali na dané místo, splnili úkol a získali heslo, které měli zadat opět zde na webu, aby se jim zobrazil úkol na další den. Úkolů bylo celkem sedm a šlo je plnit i zpětně.

Ti, kterým se podařilo pomocí úkolů dostat až do Betléma, se dozvěděli, kde na ně čeká drobná odměna. Ikdyž tento týden počasí vycházkám zrovna nepřálo a možná i díky předvánočnímu shonu se do cíle podařilo dostat jen pár dětem, věříme, že i ti, kteří do cíle nedorazili, si cestu i příběh alespoň trochu užili a doufáme, že se uvidíme příští rok opět v Městském divadle naživo.


Níže si se můžete podívat na jednotlivé úkoly, které děti plnily. K jednotlivých částem vánočního příběhu jsou k dispozici i omalovánky. Zdroj: https://deti.vira.cz/

Vše si můžete také stáhnout stáhnout.

Jednotlivé úkoly:

Správná odpověď: 5

První úkol naleznete na informačním panelu, který je vedle stojanu na kola a cca 50m od parkoviště na Zelené hoře

https://mapy.cz/s/folunutome

A pokud jste na Zelené hoře ještě nebyli, tak si ji nezapomeňte prohlédnout. 🙂

Správná odpověď: marieajosef

Druhý úkol naleznete na stromě v blízkosti sochy Hamroně.

https://mapy.cz/s/bopocopesu

Určitě si nezapomeňte na památku udělat i nějakou vtipnou fotku. 😉

Správná odpověď: 182

Úkol č. 3 naleznete na výloze hračkářství Sluníčko.

Pro splnění tohoto úkolu budete potřebovat metr (ideálně krejčovský a minimálně 2m dlouhý).

https://mapy.cz/s/lekazakuro

A rozhodně doporučujeme nakouknout i dovnitř. Vánoce se již blíží… 😉

Správná odpověď: hvezda

Další úkol naleznete na vstupních dveřích MŠ Kamarád na ulici Okružní.

https://mapy.cz/s/budugekeso

Všichni již jistě umíte mluvit. Víte ale, že existují i „jiné“ jazyky? 😉

Správná odpověď: 2010

Úkol naleznete vylepený na vchodě Domu kultury na ulici Dolní.

https://mapy.cz/s/fatonelevu

Rozhodně doporučujeme navštívit (až situace dovolí) jednu expozici, která se zde nachází a které se bude týkat i tento úkol…

Získané heslo: vanocejsoutady

Další úkol je umístěn na lavičce, která se nachází u sochy Mamlase. Doporučujeme využít cestu pro procházku z Klafaru. Cesta od  Starého Dvora je značně rozbahněná.

Pro splnění tohoto úkolu budete potřebovat mobilní telefon s kamerou nebo klasický fotoaparát.

https://mapy.cz/s/39jrM

Pokud počasí dovolí, můžete na lavičce i posedět a užít se pohled třeba na Zelenou horu. 🙂

Závěrečný sedmý úkol a získání odměny

Již jste skoro před svým cílem. Když spojíte body 1 a 4, 2 a 5, 3 a 6 na této mapě, získáte místo, kde se nachází finálový úkol. V „průsečíku“ bodů se nachází objekt bývalé MŠ. Vstupujte do zahrady tohoto objektu z ulice Okružní. V přízemních oknech naleznete Betlém. Vaším úkolem je spočítat všechny postavy a zvířata, které se v Betlémě nachází (Správná odpověď: 7).

Při zadání posledního úkolu se také děti dozvěděly, kde si mohou vyzvednout své tvrdě získané odměny.

Vánoční příběh + omalovánky

V době, kdy Maria s Josefem očekávali narození miminka, vydal tehdejší císař Augustus příkaz, aby se v celé říši provedlo sčítání lidí. Každý se musel vydat do města, ze kterého pocházela jeho rodina. A tak Josef s Marií opustili Nazaret a vydali se na náročnou cestu do města Betléma.

Když po dlouhém a únavném putování dorazili za brány Betléma, všude bylo plno lidí a Josef marně hledal volné místo, kde by se mohli ubytovat. Procházeli městem, ale všechny hostince už byly obsazené. Ani u posledních dveří Josef nepochodil. Jediné, co mohl mu hostinský nabídnout, byla stáj pro dobytek za branami města. Josef s Marií se tam tedy vydali a konečně si mohli odpočinout.

Netrvalo dlouho a Marii nastala chvíle, kterou každým dnem očekávala. Porodila miminko a s Josefem mu dali jméno Ježíš, tak jak jí to v Nazaretě řekl anděl Gabriel. Marie děťátko zabalila do plínek a Josef mu připravil postýlku v jeslích vystlaných měkkým senem.

Na pastvinách v okolí Betléma odpočívali u ohně pastýři a hlídali svá stáda ovcí. Najednou se kolem nich vše rozzářilo a před nimi se objevil anděl. Velmi se polekali, ale anděl jim hned řekl: „Nebojte se! Mám pro vás, i pro všechny lidi, radostnou zprávu. Dnes v noci se ve stáji u Betléma narodil Boží Syn! V tu chvíli se kolem něho objevili další andělé a všichni radostně zpívali: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj všem lidem, kteří ho milují!“

Když se kolem pastýřů opět rozhostila noční tma, nemeškali a rozběhli se hledat tu stáj, o které jim řekl anděl. V jesličkách opravdu nalezli novorozené děťátko. Protože věděli, že je to Syn Boží, poklonili se mu a pak Marii a Josefovi pověděli vše, co jim řekl anděl. Poté se vydali do ulic a po celém Betlémě rozhlašovali o té veliké události, kterou právě prožili. Pak se vrátili ke svým stádům a radostně oslavovali Boha.

V té době také do Izraele přišli z dalekých zemí moudří muži, kteří věděli o znamení, které se má objevit v době, kdy se narodí židovský král. Tím znamením byla jasná hvězda na noční obloze. Mudrci se vydali na dlouhou cestu, každý s sebou vzal vzácné dary a putovali tím směrem, kde zářila jasná hvězda.

Když mudrcové dorazili do města Jeruzaléma, začali se vyptávat, kde najdou to dítě, které se má stát králem Židů. Říkali: „Viděli jsme jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ Dozvěděl se o tom i zlý král Herodes, a protože se začal bát o svůj trůn, dal si mudrce předvolat. Řekl jim: „Až to dítě najděte, oznamte mi to, abych se mu i já mohl poklonit.“

Mudrci se pak vydali na cestu, kterou jim hvězda stále ukazovala, až dorazili k Betlému. Když nalezli Marii a Josefa s maličkým Ježíšem, klaněli se mu a položili před ním všechny vzácné dary, které s sebou vezli: zlato, voňavé kadidlo a mast zvanou myrha.

Potom se vydali na zpáteční cestu. V noci se jim ale zdál sen, ve kterém jim anděl řekl, aby se už nevraceli ke králi Herodovi, protože se chystá Ježíše zabít. Do Jeruzaléma se tedy už nevraceli a vydali se domů jinou cestou. Také Josef měl v noci sen, ve kterém ho anděl varoval před Herodovou zlobou. Hned tedy vstal, vzbudil Marii, rychle si zabalili všechny věci a i s malým Ježíšem se na oslíkovi vydali na dlouhou cestu do Egypta.

Zatím v Jeruzalémě Herodes marně čekal až se vrátí tři králové. Nakonec si uvědomil, že nemají v úmyslu se vrátit a sdělit mu, kde to dítě najde. Strašlivě, hrozně se rozzuřil. A pak dospěl k hrůznému rozhodnutí. Poslat do Betléma vojáky a rozkázal, aby pozabíjeli všechny chlapečky mladší 2 let. V Betlémě bylo mnoho pláče a zármutku, avšak než vojáci dokonale svoje strašné dílo dokonali, byl Ježíšek už se svými rodiči v bezpečí v Egyptě.

Několik let na to Herodes zemřel a anděl oznámil Josefovi, že nebezpečí pominulo a že se proto může vrátit domů do rodné země. A tak se celá rodina vrátila zpět do Nazaretu, kde mladý Ježíš vyrůstal a pomáhal Josefovi v jeho tesařské dílně

SLEDUJTE NÁS NA INSTAGRAMU"