Ringoturnaj RR 2021

Ringoturnaj je celostátní setkání Royal Rangers v České republice. Letos se koná již 23. ročník, kdy se na čtyři dny sjedou royalisté z celé ČR, aby se setkali, zahráli si ringo i spoustu dalších her, poznali nové kamarády a potkali ty staré, duchovně se vzdělali a při tom všem si užili spoustu zábavy.

Tohle si nemůžeš nechat ujít!

Další informace o Ringoturnaji naleznete na oficiálním webu.

Jelikož se přihláška na akci vyplňuje hromadně za celou přední hlídku, je nutné, abyste se přihlásili v našem formuláři níže nejpozději do 28. 2. a následně zaplatili nejpozději do 15. 3.

V případě zrušení akce nebo omezení počtu účastníků v důsledku aktuálních opatření kvůli COVID-19 bude vráceno 100% účastnických poplatků.

Soubory ke stažení

Online přihláška

na rodiče, zákonné zástupce, plnoletého účastníka
na rodiče, zákonné zástupce, plnoletého účastníka
oznámení organizátorům | zdravotní omezení | atd.
rodič | zákonný zástupce | plnoletý účastník
„Souhlasím s podmínkami pro účast na akci. Souhlasím se zveřejněním pořízených foto a video záznamů a souhlasím s použitím případného přebytku finančních prostředků ve prospěch sdružení. Royal Rangers v ČR se zavazuje, že výše uvedené osobní údaje budou zpracovány a uloženy na bezpečném místě, budou využity pouze pro potřeby naší organizace a Ministerstva školství ČR v souvislosti s konáním akce v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Důvodem pro zpracování je oprávněný zájem.“
Copy link
Powered by Social Snap