Veleplavba

Tato plavba bude plná her a dobrodružství. Nalodíme se v potoku Hlučálu, po 2 km doplujeme do řeky Svratky, po 130km se vlijeme do řeky Dyje, po 62km se ocitneme v řece Moravě, po dalších 70km nás čeká vplutí na řeku Dunaj, po 1314km vplujeme do Černého moře, po 448km proplujeme istanbulským průplavem, kde nás po 324km čeká Egejské moře, po dalších 689km Středozemní moře a po 809km dorazíme do přístavu Jaffa.

Poplujeme nákladní lodí St. Paul Freeman. Potřebujeme každého z Vás!

Základní informace

  • kdy: 19. - 22. 4. 2019
  • kde: Pustá Rybná
  • cena: 600,- Kč
  • věk: 6 - 15 let
  • přihláška: do 16. 4. 2019
Mapa

Soubory ke stažení

Online přihláška

na rodiče, zákonné zástupce, plnoletého účastníka
na rodiče, zákonné zástupce, plnoletého účastníka
oznámení vedoucím | zdravotní omezení | atd.
rodič | zákonný zástupce | plnoletý účastník
„Souhlasím s podmínkami pro účast na akci. Souhlasím se zveřejněním pořízených foto a video záznamů a souhlasím s použitím případného přebytku finančních prostředků ve prospěch sdružení. Royal Rangers v ČR se zavazuje, že výše uvedené osobní údaje budou zpracovány a uloženy na bezpečném místě, budou využity pouze pro potřeby naší organizace a Ministerstva školství ČR v souvislosti s konáním akce v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Důvodem pro zpracování je oprávněný zájem.“