Vikingové

Společně s oberjarlem Thornvaldem a jeho rodinou se na nájezdy nebály vydat rody Torsten, Hakon, Knut a Arne. Celkem se nájezdů zúčastnilo 80 silných mužů a nebojácných žen.

Nájezd začal a jako první se nám naskytla příležitost vyplenit bohatý klášter Lindisfarne, kde jsme nejen získali mnoho zlata, ale i slepice a mnicha, který nás odvrátil od uctívání našich severských bohů k jeho křesťanskému Bohu. V Anglii se nám také dařilo zemědělství i farmaření a z malé osady Dublin se rychle stalo prosperující město.

Svět je veliký a nebyl čas zahálet. Dalším naším cílem se stalo veliké přístavní město Barcelona, nájezd byl rychlý, a tak se nám podařilo vyrabovat a potopit spoustu lodí a skladišť v přístavu. Jedinou překážkou při našich nájezdech se pro nás stala Paříž, jejíž silnou hradbu jsme nebyli schopni prorazit. Podařilo se nám ale získat do zajetí pár vlivných pařížských občanů, za které jsme získali tučné výkupné.

Z nájezdů jsme se vrátili o dost bohatší a s vybudovanou kolonií v Anglii, ale také s novým oberjarlem z rodu Arne – Benjamínem, který na nájezdech prokázal nebývalou odvahu.

Kromě častých bojů s meči, papírovými koulemi či šátky, si děti zahrály spoustu nových i starých her a měly možnost vyrobit si zajímavé věci a dárky. Dále si vyzkoušely základy farmaření, procvičily uzly a vazby. Velkou atrakcí byly lanové aktivity, vodní skluzavka, trampolína a pingpongový stůl. Další rok se těšíme s mnohými zase na viděnou.

Copy link
Powered by Social Snap