Význam znaku

4 zlaté hroty - fáze vývoje

 • fyzický
 • duševní
 • duchovní
 • sociální

4 červené hroty - hlavní doktríny církve

 • uzdravení
 • spasení
 • Duch Svatý
 • vytržení

8 modrých hrotů - zákoník Royal Rangers

 • bdělý – je psychicky, fyzicky a duchovně
 • čistý – na těle, v mysli i v řeči
 • čestný – nelže, nepodvádí, nekrade
 • statečný – i přes nebezpečí, kritiku a hrozby
 • věrný – svému sboru, rodině, Přední hlídce a přátelům
 • zdvořilý – je zdvořilý, laskavý a ohleduplný
 • poslušný – poslouchá své rodiče, vedoucí a autority
 • duchovní – modlí se, čte Bibli a svědčí