Za hranice

Náš příběh se odehrává ve fiktivním světě inspirovaném fantasy žánrem a obdobím středověku. Legenda je zveřejněna a kromě toho bude průběžně doplňována a rozšiřována tak, aby se každý účastník měl možnost řádně vžít do příběhu.

Účastník by se pak po dobu akce měl chovat tak, jak by se chovala postava, kterou si vymyslel. Inspiraci pro příběh poskytne již zmiňovaná legenda. Sledujte tedy pozorně, jak by mohl vypadat tvůj příběh…

Za hranice je LARPová (Live-Action-Role-Play) akce v pravém slova smyslu. V podstatě se jedná o živé divadlo. Jde nám tedy především o prožití příběhu v co nejreálnější podobě. Není program a volno, nýbrž celý čas trávíme v čase a místě příběhu. Každý účastník je povinen po celou dobu akce na sobě mít dobové oblečení a vystupovat v roli své postavy. Každý účastník si vymyslí vlastní příběh postavy, za kterou bude po dobu akce vystupovat. Kostýmové podrobnosti budou stanoveny.

Členové 25. přední hlídky RR (tzn. ti, kteří mají zaplacen členský poplatek na aktuální školní rok 2019/20) mají cenu 400,- Kč.

Soubory ke stažení

Online přihláška

na rodiče / zákonného zástupce
na rodiče / zákonného zástupce
pokud nemáte žádné informace, napište např. "zdravý/á jako řípa"
další oznámení vedoucím
rodič / zákonný zástupce
„Souhlasím s podmínkami pro účast na akci. Souhlasím se zveřejněním pořízených foto a video záznamů a souhlasím s použitím případného přebytku finančních prostředků ve prospěch sdružení. Royal Rangers v ČR se zavazuje, že výše uvedené osobní údaje budou zpracovány a uloženy na bezpečném místě, budou využity pouze pro potřeby naší organizace a Ministerstva školství ČR v souvislosti s konáním akce v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Důvodem pro zpracování je oprávněný zájem.“
Copy link