PF 2022

Přejeme všem klidné a radostné vánoční svátky a těšíme se na shledání v novém roce. 🙂

Podpora z Fondu Vysočiny

Naše činnost byla v roce 2021 spolufinancována z Fondu Vysočiny v rámci projektu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2021 – FV02792.0083. Děkujeme za … Číst více

NNO uznaná MŠMT

Naší organizaci se podařilo získat prestižní titul Nestátní neziskové organizace uznané MŠMT pro práci s dětmi a mládeží pro roky … Číst více

PF 2021

Přejeme všem dětem, rodičům, vedoucím, příznivcům a všem ostatním krásné vánoční svátky. 🙂

Givt

Nepřehlédněte! Nakupujete na internetu? Můžete nás pravidelně podporovat svými nákupy přes GIVT, který spolupracuje s více než 1 200 nejznámějšími e-shopy. Stačí … Číst více

Šablony pro NNO

Jsme partneři projektu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VYSOČINĚ (Šablony pro NNO), č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013291, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem … Číst více