Hraničářův učeň 2019: Obléhání Macindawu

Honza P.

Po dvouleté odmlce jsme se rozhodli, že další ročník larpové víkendovky uspořádáme na známém místě našeho tábořiště u Křídel. Plánování zabralo několik měsíců, stále se něco měnilo či upravovalo, a nakonec jsme byli sami zvědaví, jak to všechno dopadne. Co jsme naprosto nečekali, bylo množství účastníků, kteří se letos chtěli navzájem pomlátit a přihlásili se. Pokořili jsme hranici 200 účastníků.

Díky množství přihlášených bojovníků bylo páteční odpoledne i večer trochu náročnější. Oficiálně akce začala večerním programem, kde se nejdříve vrátila putovní cena a poté se vlády ujali staronový králové, kteří hned pronesli ke svým národům památné proslovy. Program pokračoval zpěvem a Božím slovem. Poté už přišli na řadu turnaje, kde si jednotlivé národy mohli vydělat první zlaťáky. Přetahování lana, opičí dráha, běh s traktorovou pneumatikou a další. Bezpochyby největší atrakcí však byl hod polenem do výšky, kde se někteří borci opravdu překonávali. Národní turnaje byly slavnostně ukončeny fireshow a ohňostrojem, který byl oproti předchozímu roku trochu upgradován. 🙂

Na ranním nástupu se rozdali získané zlaťáky, aby o několik minut později mohli jednotlivé národy dražit různé výhody. Poté začalo Tažení. Národy měli objevit a získat ukryté poklady. Velice brzy byla dobyta pevnost žoldáků, kteří se poté vůbec ničeho neštítili a napadali kdekoho. Možná ještě rychleji se spřátelené národy Araluenu a Skandie seskupili do jedné skupiny, které se poté stala postrachem celého lesa. V závěru vymezeného času se strhla obrovská bitva u pevnosti, kde chránili své poklady. Kdo ví, jak by to nakonec dopadlo, když by nezazněl zvuk označují konec …

Po obědě a Aréně, kde si mohli nejsilnější bojovníci vydělat nějaké zlaťáky, byla před odpolední bitvou o pevnosti opět dražba, kde se mohli opět vydražit nějaké výhody a artefakty. Pro odpolední bitvu si jednotlivé národy mohli na vymezený čas pronajímat i žoldáky, kteří jim měli pomáhat. Bitva byla krutá a nemilosrdná a některé pevnosti měnili své majitele rychleji než by si někteří bojovníci stačili vyměnit ponožky. Na konci boje o dvě hodiny později bylo jasné, že nejlépe si vedli bojovníci Skandie, kteří do závěrečné dražby získali největší vklad.

Vyčerpaní bojovníci se navrátili do tábora, kde mohli načerpat nové síly a hlavně se dobře najíst – steaky a prase. Na úvod večerního programu opět hrála chválící skupina a kazatel, který si naprosto dokázal upoutat většinu posluchačů. Letošní novinkou byl kulturní program jednotlivých národů. Mohli jsme například shlédnout různé bojové formace, společně si zazpívat, pobavit se při divadle nebo zjistit, co obnášelo navléci si plnou zbroj. Celý program byl protkán různými hrami na pobavení. Jak se ukázalo, letos se opravdu sjeli silní bojovníci, protože jim vůbec nedělalo problém odtáhnout na provaze terénní auto.

Když už byla tma, následoval noční quest, kde si národy mohli ještě naposled naplnit o něco více své pokladnice. Boj probíhal na louce, kterou osvětloval pouze měsíc a svítící drahokamy rozeseté po celé louce. Všem se podařilo ve zdraví přežít. 🙂

Dražba před závěrečnou bitvou byla hlavně o žoldácích. Bylo neskutečné, jak se o jednotlivé žoldáky dokázali národy přetahovat. Na konci dražby bylo zřejmé, že většinou žoldáckých sil pro sebe uzmuli národy Araluenu a Skandie. Na louce za táborem mělo přijít finální rozuzlení, kdo pozvedne na další rok putovní trofej. Po úvodní bitvě samotných králů, ve kterém si vítězové zvolili stranu, nastoupila na bitevní pole taktika a hlavně lukostřelci. Šípy létali ze strany na stranu a na obou stranách se objevili první mrtví. Dlouho vypadalo, že takticky dobře nachystaný Sir Keren a Skotiové odolají přesile. Nakonec se však protivníkům podařilo roztrhat obrannou linii a netrvalo dlouho a z konečného vítězství se radovali národy Araluenu a Skandie. Pro veliký úspěch se poté bitva ještě zopakovala. Nebyla však již svázána taktikou a tak jsme jako diváci mohli vidět nefalšované jatka. Alespoň pro pocit zadostiučinění v něm tentokrát zvítězil národ Sira Kerena a Skotie.

Děkujeme všem, kteří za námi přijeli. Věříme, že se všichni dobře pobavili, zabojovali si a že s vámi uvidíme i příští rok.

HTML galerie Zonerama

Podobné příspěvky

Dejte lajk našemu Instagramu...

...a nic Vám neuteče.