Hraničářův učeň 2019: Obléhání Macindawu

Přehrát video

Daleko na severu, v rozvráceném lénu Norgate, již delší dobu řádí vyděděnci a žoldáci sira Kerena. Ten sesadil tamního lorda Syrona a obsadil jeho hrad Macindaw. Chce však víc. Spolčil se s divokými kmeny Skotiů a společně chystají vpád do araluenského království.

Král Duncan pověřil hraničáře, aby hledali jakoukoliv pomoc, která by hrozící invazi odvrátila a získala zpět i hrad Macindaw. Erakovi Skandijci již prosbu o pomoc vyslyšeli a proslýchá se, že v hlubinách Grimsdellského lesa nedaleko Macindawu žijí zvláštní lesní lidé, kteří by snad také mohli pomoct.

Na lukách u Grimsdellského lesa se schyluje k bitvě, která rozhodne o osudu království.

Základní informace

  • kdy: 21. - 23. 6. 2019
  • kde: Křídla
  • cena: 100,- Kč | 200,- Kč
  • věk: od 8 do 99 let
  • přihláška: do 31. 5. 2019
Mapa

Soubory ke stažení

Verze souborů označuji datum aktualizace. Startovní datum je 5.3.2019.

Online přihláška

Před přihlášením doporučujeme řádně přečíst informace.

na rodiče, zákonné zástupce, plnoletého účastníka
na rodiče, zákonné zástupce, plnoletého účastníka
oznámení organizátorům | zdravotní omezení | atd.
rodič | zákonný zástupce | plnoletý účastník
„Souhlasím s podmínkami pro účast na akci. Souhlasím se zveřejněním pořízených foto a video záznamů a souhlasím s použitím případného přebytku finančních prostředků ve prospěch sdružení. Royal Rangers v ČR se zavazuje, že výše uvedené osobní údaje budou zpracovány a uloženy na bezpečném místě, budou využity pouze pro potřeby naší organizace a Ministerstva školství ČR v souvislosti s konáním akce v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Důvodem pro zpracování je oprávněný zájem.“