Labyrint

Co když se jednoho dne probudíš a zjistíš, že jsi zavřený v Labyrintu? V místě, kde si nemůžeš být ničím jistý.

Dokážeš přežít za hranicemi svých možností? Chce to bystrou mysl, silné tělo a týmového ducha. Překonáš tuto výzvu?

Základní informace

  • kdy: 4. - 14. 8. 2019
  • kde: Křídla
  • cena: 2200,- Kč
  • věk: 7*/8 - 15 let
  • přihláška: do 31. 5. 2019
Mapa

Soubory ke stažení

Online přihláška

123
na rodiče, zákonné zástupce, plnoletého účastníka
na rodiče, zákonné zástupce, plnoletého účastníka
pokud nemáte žádné informace pro zdravotníka, napište např. "zdravá/ý jako řípa"
další oznámení vedoucím
rodič | zákonný zástupce | plnoletý účastník
„Souhlasím s podmínkami pro účast na akci. Souhlasím se zveřejněním pořízených foto a video záznamů a souhlasím s použitím případného přebytku finančních prostředků ve prospěch sdružení. Royal Rangers v ČR se zavazuje, že výše uvedené osobní údaje budou zpracovány a uloženy na bezpečném místě, budou využity pouze pro potřeby naší organizace a Ministerstva školství ČR v souvislosti s konáním akce v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Důvodem pro zpracování je oprávněný zájem.“