Letní tábor pro rodiče s dětmi 2023

Lukáš Vít

Letošní již 3. ročník tábora pro rodiče s dětmi je za námi. Opět se sešla skvělá parta rodin, co se znají i co se neznají a dohromady jsme vytvořili skvělý tým. Pro nás jako organizátory je radost se znovu potkat s dětmi i rodiči, kteří byli na loňském a někteří i na předloňském táboře.

Tábor se konal v polovině srpna od neděle do soboty a vyšlo nám krásné počasí. Program byl zase uzpůsoben tak, abychom si mohli užít společné hry, ale zároveň jsme mohli mít i dost prostoru pro to být jen tak v přírodě, něco si vyrábět nebo jen skotačit s ostatními. Někteří si v lese stavěli domečky pro obyvatele lesa, jiní si hráli s kuličkami, další zase trénovali svoje schopnosti v boji s měkčenými meči a někteří se jen tak houpali v hamakách. V odpoledním klidu, když byli největší vedra, byla zpravidla nejlepší zábava v táborovém aqualandu, kdy se pouštěla voda na plachty a střídala se velká skluzavka s malou skluzavkou. Před večeří se pak již tradičně hrával fotbal.

Každý večer jsme se sešli u ohně a postupně jsme odkrývali pomocí divadelních scének biblický příběh o Josefovi. Děti i rodiče napínavě sledovali, jak se Josef vyrovnával s různými nástrahami života a jak mu Bůh pomáhal. Po scénkách jsme si povídali o tom, co nás zaujalo a co nám připomnělo naše vlastní zkušenosti. Pak jsme si zazpívali pár písniček a před spaním jsme si přečetli pár kapitol z knížky o archeologickém pátrání po skutečných místech z Bible.

První den jsme se seznamovali pomocí různých her a aktivit. Večer jsme měli noční hru, kdy jsme museli najít zprávu, která nám prozradila, kam se máme druhý den vydat. Druhý den jsme se po snídani vydali na cestu za pokladem. Cestou jsme museli čelit nepřátelům a překážkám, ale nakonec jsme se probojovali k truhle, kde na děti čekaly láhve na pití a každý si mohl vybrat láhev v barvě, která se mu líbila nejvíc. Láhve pak pomáhaly dětem během celého tábora k hlídání pitného režimu.

Během dalších dní jsme se učili různé dovednosti, které nám pomohly být lepšími táborníky. Například jsme se naučili pracovat s nářadím, rozdělávat oheň, starat se o životní prostředí, nebo umět poskytnout první pomoc. Zkušenosti a dovednosti, které jsme se naučili, jsme pak mohli využít například ve hře, kdy jeden tým měl za úkol postavit vor a na jezírku na něm rozdělat oheň. Druhý tým se pak snažil oheň uhasit pomocí injekčních stříkaček naplněných vodou. Trochu té ekologie jsme si vyzkoušeli při hře, kde jsme vynášeli z lesa odpadky.

Abychom zúročili naše bojové schopnosti a taky si trochu zaběhali, zahráli jsme si na pravé osadníky. Museli jsme hledat suroviny, které byly po celém lese. Les byl ale plný loupežníků, a proto nebylo vůbec jednoduché získat dostatek surovin na to, abychom pak mohli postavit silnici, vesnici nebo město.

Poslední táborový den jsme se vydali na další výpravu za pokladem. Tentokrát jsme se rozdělili na tři týmy a každý tým musel splnit několik úkolů. Museli jsme prvně v tábořišti vyrobit lavičku, poté rozdělat oheň a přepálit provázek a poté jsme se vydali na cestu vyznačenou fáborky. Cestou jsme museli splnit ještě pár úkolů, než jsme došli k pokladu. Z truhly s pokladem si mohl pak každý vybrat různé sladkosti a drobné dárečky. Vyvrcholením dne bylo večerní letní kino, kde jsme si pustili animovaný film o Josefovi. Bylo hezké vidět celý příběh na plátně a zároveň si vzpomenout na naše divadelní scénky u ohně.

Tento tábor byl pro nás všechny velkým požehnáním. Děkujeme Bohu za jeho ochranu a vedení, děkujeme všem vedoucím za jejich nasazení a péči a všem účastníkům za jejich účast a spolupráci. Doufáme, že se příští rok opět setkáme na dalším táboře!

HTML galerie Zonerama

Podobné příspěvky

Dejte lajk našemu Instagramu...

...a nic Vám neuteče.