NNO uznaná MŠMT

Naší organizaci se podařilo získat prestižní titul Nestátní neziskové organizace uznané MŠMT pro práci s dětmi a mládeží pro roky 2022 – 2023.

Zdroj:
https://www.msmt.cz/mladez/nno-uznana-msmt-pro-praci-s-detmi-a-mladezi-na-leta-2022

SLEDUJTE NÁS NA INSTAGRAMU"