Šablony pro NNO

Honza P.

Jsme partneři projektu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VYSOČINĚ (Šablony pro NNO), č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013291, který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků nestátních neziskových
organizací i dobrovolných pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností a
vzájemné spolupráce. Aktivity budou zaměřeny na využívání nových metod a forem práce s dětmi a
mládeží tak, aby pracovníci v neformálním vzdělávání získali kompetence zejména pro tyto oblasti:
polytechnické vzdělávání, projektové metody vzdělávání, praktické využívání ICT ve vzdělávání a
badatelských aktivitách, inkluze, čtenářská a matematická gramotnost atd. Realizace aktivit povede k
propojování formálního a neformálního vzdělávání.

Sekundárním cílem projektu je motivovat příjemce neformálního vzdělávání k využití nabídky těchto
organizací a k posilování jejich kompetencí ve stejných tématech. Nástroje pro získávání těchto
kompetencí budou především projektové dny v klubovně, mimo klubovnu a pravidelná klubová činnost.

Realizátor projektu: Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s.
Zahájení: 1. 9. 2019
Ukončení: 31. 8. 2022

Podobné příspěvky

Dejte lajk našemu Instagramu...

...a nic Vám neuteče.