Podzimovka na tábořišti

Zažijte obvykle neobvyklou podzimovku na tábořišti, kde bude nachystán zajímavý program plný her a zábavy, ale také trocha té práce se zpoceným čelem a mozoly na rukou při chystání dřeva.

Přijď i Ty ukázat, že nejsi domácí puťka, ale naopak že něco dokážeš. 😉

 

ONLINE PŘIHLÁŠKA

na rodiče, zákonné zástupce, plnoletého účastníka
na rodiče, zákonné zástupce, plnoletého účastníka
oznámení vedoucím | zdravotní omezení | atd.
rodič | zákonný zástupce | plnoletý účastník
Souhlasím s podmínkami pro účast na akci. Souhlasím se zveřejněním pořízených foto a video záznamů a souhlasím s použitím případného přebytku finančních prostředků ve prospěch sdružení. Royal Rangers v ČR se zavazuje, že výše uvedené osobní údaje budou uloženy na bezpečném místě, budou využity pouze pro potřeby naší organizace a Ministerstva školství ČR v souvislosti s konáním akce ve smyslu zákona 101/2001 Sb.
Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.