Letní tábor pro rodiče s dětmi 2021

V letošním roce chceme poprvé umožnit jet rodičům se svými dětmi na tábor, strávit s nimi letní týden v pěkné přírodě a prožít s nimi různá dobrodružství. Samozřejmostí je možnost poslat na tábor pouze děti. 🙂 Možností je i poskytnout děti jen na denní program – to by znamenalo je ráno přivézt a v pozdější odpoledne zase odvézt.

Program tábora bude trochu volnější a přizpůsobený spíše mladším dětem. Těšit se můžete např. na lanové aktivity, vodní hrátky, skluzavku, bojovky, noční hra, workshopy, táboráky a jiné aktivity.

Na tábořišti je k dispozici srub, několik tee-pee a stany sahara, resp. podsady. Obědy se budou dovážet z bystřické vývařovny. Snídaně, svačiny a večeře si budou chystat sami dle rozpisu služeb. Kapacita tábora je cca 40 účastníků (dle toho, co vláda dovolí).

Při více účastnících ze stejné rodiny je možné využít množstevní slevu. Děti ve věku 13 a 14 let se mohou zúčastnit také, ale u nich je povinná přítomnost alespoň jednoho rodiče. Rodiče, kteří se tábora zúčastní, neplatí nic a očekává se od nich pomoc s přípravou programu

V případě zrušení akce nebo omezení počtu účastníků v důsledku aktuálních opatření kvůli COVID-19 bude vráceno 100% účastnických poplatků.

Soubory ke stažení

Online přihláška

123
na rodiče / zákonného zástupce
na rodiče / zákonného zástupce
pokud nemáte žádné informace pro zdravotníka, napište např. "zdravá/ý jako řípa"
další oznámení vedoucím
rodič / zákonný zástupce
„Souhlasím s podmínkami pro účast na akci. Souhlasím se zveřejněním pořízených foto a video záznamů a souhlasím s použitím případného přebytku finančních prostředků ve prospěch sdružení. Royal Rangers v ČR se zavazuje, že výše uvedené osobní údaje budou zpracovány a uloženy na bezpečném místě, budou využity pouze pro potřeby naší organizace a Ministerstva školství ČR v souvislosti s konáním akce v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Důvodem pro zpracování je oprávněný zájem.“
Copy link
Powered by Social Snap