Letní tábor pro rodiče s dětmi 2021

Pavel Svoboda

Po letech, kdy jsme po hlavním čtrnáctidenním táboře dělali ještě outdoorový nebo příměstský tábor, jsme se rozhodli, že v letošním roce zkusíme uspořádat tábor pro děti a jejich rodiče. Tábor se uskutečnil na tábořišti v Křídlech ve dnech 23. – 28. 8. 2021 a zúčastnilo se ho necelých 30 dětí. Díky grantu z MŠMT – Kempy 2021 byl celý tábor pro všechny zdarma. Program byl volnější a mimo různých her jsme do něj zařadili i různé vzdělávací aktivity, např.:

  • základy zdravovědy a správné hygienické návyky
  • zásady bezpečnosti a správného chování v krizových situacích
  • správné a ekologické chování v přírodě a základy táboření
  • poznávání rostlin a zvířat
  • workshop kresby – malby v plenéru, malba na plátno, výroba ručního papíru, linoryt
  • povídání o J. A. Komenském
  • a mnoho dalšího…

V rámci utužování tělesné zdatnosti jsme také navštívili lanový park v Domaníně, kde děti mohli absolvovat kvalitní outdoorový program (lanový park, aquazorbing, bungeerunning). Na tábořišti se děti dále seznámily a vyzkoušely si mimo jiné i netradiční přípravy jídla – Setonův hrnec, pečení placek na rozžhavené kamení , opékání kuřat, brambory v popelu.

O tábor byl velký zájem, počasí bylo přijatelné, program se dětem velmi líbil. Spolupráce s rodiči byla výborná a předčila naše očekávání. Moc jim děkujeme za pomoc a pokud se podaří, rádi bychom tábor příští rok zopakovali.

HTML galerie Zonerama

Podobné příspěvky

Dejte lajk našemu Instagramu...

...a nic Vám neuteče.