Příměstský tábor 2020

Honza Pečenka

V posledním prázdninovém týdnu proběhl převážně v lanovém parku v Domaníně příměstský tábor, kterého se zúčastnilo 30 dětí nejen z blízkého okolí, ale i ze Žďáru a okolních měst.

Počasí nám přálo a hned první den na rozjezd si děti zařádili s nerfkovými zbraněmi v různých variantách boje, např. vlajky, všichni proti všem. Následovalo krátké seznámení s naší organizací a oběd. Po něm se rozběhl volitelný program, kdy si mohli zájemci vyzkoušet lezení v lanovém parku, střelbu ze vzduchovky, luku či flusačky, něco vyrobit, sportovat na hřišti nebo se jít koupat.

Úterní dopoledne bylo věnováno různým hrám v lese nebo na louce. Po výborném obědě následovalo larpové bitkování, kdy obdobně jako předchozí den děti získávali vlajku svého soupeře. Poté, aby si to užili mladší i starší, jsme je rozdělili na dvě skupiny. Mladší dostali meče a mohli se tak dostatečně vyblbnout mezi s sebou. Starší čekal trochu vyšší level, protože dostali larpové luky. Po pár menších bojích jsme jako vedoucí naznali, že potřebují pořádnou konkurenci, a tak jsme se postavili proti nim. Na jedné straně mladická bojovnost skoro dvaceti dětí, na straně druhé zkušenosti tří vedoucích. Žel, k našemu velikému smutku, první dvě hry, samozřejmě díky různým náhodám, vyhrály děti. Třetí hra ale byla naše. Ke konci se opět rozjel volitelný program stejný jako předchozí den.

Uprostřed týdne jsme se vydali na výlet na 2km vzdálený domanínský rybník. Cestou děti plnily různé úkoly, např. cesta poslepu, miny, aby na konci cesty mohly vyrazit za sladkým pokladem. Nafoukali jsme čluny, paddleboardy, banány a hurá do vody. Celé koupání bylo zpříjemněno chytáním oblečení, nafoukaných banánů apod. po břehu, protože tento den vál chvílemi docela silný vítr. Po několika hodinách u vody jsme vyrazili zpět do Domanína, kde byl program ukončen.

Ve čtvrtek jsme vyrazili na naši táborovou základnu do Křídel. Po cestě vlakem následovali cca 4km pěšky. Po příchodu bylo do oběda krátké volno, děti se mohly vybalit a prohlídnout si místo. Odpoledne následovala týmová olympiáda na pěti různých stanovištích – běh s pneumatikou, fujara, flusačka, rybolov a lezení na strom. Po jejím skončení byl volný program, který znenadání přerostl do larpové bitvy, která chytla skoro všechny a trvala až do večeře. Po opečení buřta nebo klobásy byl nachystán ve srubu film, u kterého dobrá polovina únavou usnula. I z toho důvodu se nekonala avizovaná noční hra. Mírné oživení měli alespoň děvčata, která spala v tee-pee a kvůli zimě se ve dvě ráno stěhovala do srubu.

Nastal poslední den tábora. Po snídani a sbalení věcí jsme vyrazili busem zpět do Domanína. Odpoledne bylo věnováno flusání (s flusačkama) a bitvě s papírovými koulemi. Poté se rozjel opět volitelný program – střelba z luku, vzduchovky, korálkování nebo vybíjená.

V 16h nastalo veliké loučení, tábor skončil. Věříme, že si všichni tábor užili – děti, vedoucí a snad i rodiče, z jejichž reakcí bylo patrné, že odpočinek jim přišel vhod. Třeba se potkáme na některé z dalších akcí, které připravujeme.

HTML galerie Zonerama

Podobné příspěvky

Dejte lajk našemu Instagramu...

...a nic Vám neuteče.