Vikingové

Karolína Šimková

[Legenda] Až do letošního roku 793 ve skandinávských zemích vládl klid a mír. Obyvatelstvo se rozrůstalo a zemědělství kvetlo. Nyní však orná půda došla a lid se z tohoto důvodu začíná bouřit. Ke králi Thornvaldovi Eriksonovi se dostaly zprávy o úrodných zemích na západě a jihu. Svolává proto jarly z celé své země, aby společně vyrazili na nájezdy za bohatstvím, slávou a hlavně získáním nových úrodných území.

Společně s oberjarlem Thornvaldem a jeho rodinou se na nájezdy nebály vydat rody Torsten, Hakon, Knut a Arne. Celkem se nájezdů zúčastnilo 80 silných mužů a nebojácných žen.

Nájezd začal a jako první se nám naskytla příležitost vyplenit bohatý klášter Lindisfarne, kde jsme nejen získali mnoho zlata, ale i slepice a mnicha, který nás odvrátil od uctívání našich severských bohů k jeho křesťanskému Bohu. V Anglii se nám také dařilo zemědělství i farmaření a z malé osady Dublin se rychle stalo prosperující město.

Svět je veliký a nebyl čas zahálet. Dalším naším cílem se stalo veliké přístavní město Barcelona, nájezd byl rychlý, a tak se nám podařilo vyrabovat a potopit spoustu lodí a skladišť v přístavu. Jedinou překážkou při našich nájezdech se pro nás stala Paříž, jejíž silnou hradbu jsme nebyli schopni prorazit. Podařilo se nám ale získat do zajetí pár vlivných pařížských občanů, za které jsme získali tučné výkupné.

Z nájezdů jsme se vrátili o dost bohatší a s vybudovanou kolonií v Anglii, ale také s novým oberjarlem z rodu Arne – Benjamínem, který na nájezdech prokázal nebývalou odvahu.

Kromě častých bojů s meči, papírovými koulemi či šátky, si děti zahrály spoustu nových i starých her a měly možnost vyrobit si zajímavé věci a dárky. Dále si vyzkoušely základy farmaření, procvičily uzly a vazby. Velkou atrakcí byly lanové aktivity, vodní skluzavka, trampolína a pingpongový stůl. Další rok se těšíme s mnohými zase na viděnou.

HTML galerie Zonerama

Další fotky k shlédnutí na naší Zoneramě:

https://eu.zonerama.com/rrzdarsko/Album/2205826

Podobné příspěvky

Dejte lajk našemu Instagramu...

...a nic Vám neuteče.